Nyheder-presse / Støt os

Støt os

Bliv medlem af Farsø Sygehus´ Støtteforening.

Farsø Sygehus´ Støtteforening har nu eksisteret siden 1990, og vi er frimodige nok til at mene, at støtteforeningen og den stærke lokale opbakning har haft en betydning for, at det sygehus, vi kender, stadig er der.

• Farsø Sygehus er en vigtig og udviklingsorienteret arbejdsplads, der profilerer lokalområdet og skaber omsætning.

• Men det allervigtigste er, at patienter og pårørende har trygheden ved at have et kompetent, effektivt og menneskeligt sygehus i nærheden.

Målet: 

Målet er at fastholde og videreudvikle sygehuset. Det vil Støtteforeningen også gerne fremover medvirke til.

Men det kommer ikke af sig selv. Det er en stadig kamp. Det har derfor stor betydning, at der er en stor medlemsskare, som står bag. Derfor opfordrer vi nye medlemmer til at melde sig ind.

Faresignaler:

Så sent som i eftersommeren 2010 har der været gjort forsøg på at svække Farsø Sygehus – dels ved et forslag om at placere sygehusets ledelse helt oppe i Hjørring og dels ved ikke at etablere de Stillestuer, som ellers ved det seneste ”sygehusforlig” var stillet i udsigt. I begge tilfælde har foreningen protesteret, og det har medvirket til, at Stillestuerne nu bliver etableret, og at den håbløse ledelsesstruktur blev opgivet. Men det viser, at vi hele tiden skal være vågne. Der kan hurtigt dukke nye ting op.

Positive tiltag.

Er der da ikke noget at glædes over? Jo, der er mange ting. Farsø Sygehus markerer sig takket være de gode medarbejdere meget flot – helt oppe i førerfeltet, hver gang der er landsdækkende undersøgelser af f.eks. patienternes tilfredshed med sygehuset. Desuden er der netop i sommerens løb foretaget en ombygning og tilbygning ved sygehuset med henblik på endnu bedre fysiske rammer – både til den ortopædkirurgiske og den medicinske ambulante funktion. Og på det allerseneste er det besluttet at etablere et åbent røntgenambulatorium i Farsø og at sørge for bedre offentlige transportmuligheder mellem Aalestrup-området og Farsø (Sygehus). Begge dele er glædelige tiltag.

Så det gælder om at bevare det positive, at afværge truslerne og at fastholde og udvikle sygehuset.

Hjælp os at medvirke til det.

Bliv medlem!

Det er desuden muligt – i henhold til ligningslovens regler - at indbetale gaver til Støtteforeningen med skattefradragsret i henhold til ligningslovens regler.

Venlig hilsen

Støtteforeningens bestyrelse.

 

 

Støtteforeningen for Vesthimmerlands Sygehus i Farsø