Nyheder

Generalforsamling 22. maj

 

 

Forening og fond donerer udstyr til fysioterapien

 
Repræsentanter fra Støtteforeningen for Farsø Sygehus var forleden forbi Vesthimmerlands Sygehus i Farsø med en pengegave, som fysioterapien har anvendt til indkøb af et nyt gang- og løbebånd.

Gang- og løbebåndet har været på ønskelisten længe. Det adskiller sig fra dem, man kender fra motionsklubber og fitnesscentre ved at have flere indstillingsmuligheder og for at være bredere, så det er optimalt til genoptræning.

Patienterne, som får glæde af det nye udstyr, kommer fra hele Himmerland. Det er typisk patienter med sprungne achillessener, eller patienter som kræver ekstra genoptræning efter eksempelvis operation i hofte, knæ – eller efter komplicerede brud.

Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Farsø Sygehus, der har en bemanding på 12 fysioterapeuter, 4 ergoterapeuter, 1 sosu-assistent og en leder, har naturligt nok en tæt tilknytning til Ortopædkirurgien på Farsø Sygehus, hvor medarbejderne bruger størstedelen af deres tid, men også sygehusets øvrige afdelinger. Medarbejderne kender derfor også flere af de patienter der skal til ekstra genoptræning i Fysio- og Ergoterapiafdelingen.

Støtteforening og fond har bidraget
Det nye gå-/løbebånd har en indkøbspris på kr. 64.424,-, som man ikke kan tage over driften i Fysio- og Ergoterapiafdelingen. Derfor har afdelingen søgt Støtteforeningen for Vesthimmerlands Sygehus i Farsø om beløbet, som igen har søgt fondsmidler til indkøbet hos Fonden Sparekassen Danmark, Himmerland.

Det glæder Kim Nyby, at Fonden Sparekassen Danmark, Himmerland kan give en økonomisk hjælpende hånd til indkøb af udstyr til sygehuset. Fonden vil kigge positivt på andre lignende ansøgninger.

Men også Støtteforeningen for Vesthimmerlands Sygehus i Farsø er særdeles gavmilde overfor Farsø Sygehus. I september gav Støtteforeningen til Vesthimmerlands Sygehus i Farsø, en gave på kr. 15.000 til et trivselsarrangement for personalet på Farsø Sygehus. Arrangementet blev afholdt i Uhrehøje Plantage.

I marts måned sidste år var det laboratoriet på Farsø Sygehus, der officielt hedder Klinisk Biokemisk Afdeling Farsø, der fik skænket penge til indkøb af farverige børneplakater til væggene og børnebilledbøger. Her møder der i omegnen af 200 børn ind om året for at få taget blodprøver.

-Det er alle sammen gaver som gør gavn for patienter, personale og de behandlingsforløb man tilbyder på Farsø Sygehus, siger formand for Støtteforeningen til Vesthimmerlands Sygehus i Farsø, Lars Andresen.
 
 
 Her ses ved overdragelsen af gå-/løbebåndet fra venstre Mette Lapirtis, kasserer i Støtteforeningen for Vesthimmerlands Sygehus i Farsø, fysioterapeut Malene Nørgaard Nielsen, Lars Andresen, formand Støtteforeningen for Vesthimmerlands Sygehus i Farsø og Kim Nyby, repræsentant for Fonden Sparekassen Danmark, Himmerland. (Foto: Farsø Avis).
 
 

Nytårshilsen Støtteforeningen Farsø sygehus:


Det forgange år har stået i Coronaens tegn, og det har betydet at arbejdet i støtteforeningen har været meget vanskeligt.
 
Forsamlingsforbuddet betød at vi måtte udskyde vores generalforsamling til 30. september. Her blev jeg valgt til ny formand for støtteforeningen, og jeg er glad og stolt over den tillid der er vist mig. Jeg vil arbejde for en fortsat synlighed af vores forening, og fortsætte det store arbejde der er gjort med indsamling af midler til donationer til Farsø sygehus.
 
Det er også vigtigt at vi arbejder med at fastholde den politiske opmærksomhed på hvor vigtigt og velfungerende Farsø sygehus er, og her især fremhæve vores ønske om en tilbagevenden af lægevagten til Farsø.

Med disse ord vil jeg gerne ønske alle medlemmer af støtteforeningen et rigtig godt nytår, med håbet om en tilbagevende til mere “normale” tider i 2021.

 

På bestyrelsen vegne
Lars Andresen
Formand Støtteforeningen for Farsø sygehus.

 

Generalforsamling

 
 

 

Overvældende fremmøde til lægedebat

Mere end 250 mennesker troppede op i Dronning Ingrid Hallerne til støtteforeningens debataften om lægevagten i Vesthimmerland - så mange var der slet ikke plads til i Thit Salen, så 40-50 mennesker måtte følge debatten via en højttaler i hallens cafeteria.
 
Paneldebatten med deltagelse af Kirsten Moesgaard, Per Bach Laursen, Mogens Ove Madsen, Pia Buus Pinstrup, Per Bisgaard og Palle Jensen affødte flere kommentarer og spørgsmål fra salen, hvor der lød stort bifald, når der blev stillet krav om, at lægevagten i Farsø som minimum skal fortsætte 2 måneder endnu, så der er tid til at finde kompenserende løsninger på problemet.
 
Den gordiske knud er lægemangel, sagde Palle Jensen og han sammenfattede dermed årsagen til problemet. Til gengæld var der større uenighed om den måde, som regionsrådet har kørt processen på i samarbejde med lægernes organisation, PLO, hvor lukkethed har betydet, at den vigtige beslutning først sent kom til de lokale politikere og
borgeres kendskab.
 
Der blev på mødet fremsat flere konstruktive forslag, som politikerne kan tage med frem i det videre arbejde for at skabe en fornuftig løsning på det vesthimmerlandske lægeproblem.
 
 
-- 0 --

 

Debataften om Lægevagten i Vesthimmerland


I forlængelse af at Regionsrådet har accepteret at Praktiserende Lægers Organisation agter at lukke Lægevagten i Farsø pr. 1. marts, og ikke mindst den utilfredshed denne beslutning har skabt blandt lokalbefolkningen i Vesthimmerland, vil der næste torsdag blive afholdt en debataften om Lægevagten i Vesthimmerland.
Debatmøde i Dronning Ingrid Hallerne.

Det er Støtteforeningen for Vesthimmerlands Sygehus i Farsø, der står bag invitationen til det offentlige debatmøde, der finder sted i Thit salen i Dronning Ingrid Hallerne.
 
Der vil desuden være gratis bustransport til regionsrådsmødet tirsdag den 25. februar, hvor en lukning af lægevagten på Farsø Sygehus er på dagsordenen. Læs nederst i annoncen herunder om afgangstid- og sted.

Finde løsninger
-Der har ikke været antydning af dialog med kommunerne op til beslutningen i regionsrådet. Der kunne måske ellers være kommet alternativer på bordet, hvis man havde snakket om det. Derfor indkalder vi nu - bedre sent end aldrig, til et møde for at få gang i en dialog mellem parterne og forhåbentlig få nogle løsninger på bordet, siger Kirsten Moesgaard, formand for Støtteforeningen for Vesthimmerlands Sygehus i Farsø og fortsætter:

Vi har ikke lyst til bare at sidde kigge på, at regionsrådet tager beslutningen hen over hovedet på kommunerne - de kommuner som skal være med til at få det nære sundhedsvæsen til at fungere.

Udover at vi synes der skal findes en fornuftig løsning, så ser støtteforeningen det naturligvis også som sin opgave at fremme og holde fast i de sundhedstilbud, der er på Farsø Sygehus. Det er også i det lys, at beslutningen om at arrangere debatmødet skal ses, siger Kirsten Moesgaard.

Panel af regionspolitikere og byrådspolitikere
Støtteforeningen har derfor haft travlt med at invitere politikere fra såvel Regionsrådet som fra Byrådet i Vesthimmerlands Kommune til at deltage i aftenens panel, hvor de vil få stillet spørgsmål fra både bekymrede borgerne som fra hinanden.

-Vi ser debatmødet som et forsøg på at finde løsninger i sidste øjeblik siger Kirsten Moesgaard.

I panelet finder man Mogens Ove Madsen (S), Regionrådsmedlem og formand for Akut og Praksisudvalget, Pia Buus Pinstrup (C), Regionrådsmedlem og medlem af Akut og Praksisudvalget samt Byrådsmedlem og medlem af Sundhedsudvalget i Vesthimmerland, Per Bisgaard (V)Regionrådsmedlem samt Byrådsmedlem og medlem af Sundhedsudvalget i Vesthimmerland, Per Bach Laursen (V)Borgmester i Vesthimmerland. Palle Jensen(S), Byrådsmedlem og formand for Sundhedsudvalget i Vesthimmerland.

Kirsten Moesgaard vil også sidde i panelet. Selvom hun også er politiker i Vesthimmerlands byråd og i kommunens sundhedsudvalg, og tillige er tidligere regionrådsmedlem, vil hun denne aften have kasketten på som Formand for Støtteforeningen for Vesthimmerlands Sygehus i Farsø.

Inden næste Regionrådsmøde
Tidpunktet for debatmødet er valgt inden det næste Regionrådsmøde finder sted den 25. februar. Her er der i øvrigt anmeldt demonstration foran Regionshuset, af borgere fra de berørte kommuner, der mister deres lægevagt den 1. marts.
Demonstration og underskriftsindsamling

Kirsten Moesgaard fortæller, at også medlemmer fra Støtteforeningen for Vesthimmerlands Sygehus i Farsø vil være til stede ved demonstrationen.

-Jeg har også fået at vide at Vesthimmerlands Kommunes borgmester Per Bach Laursen vil være at finde blandt demonstranterne sammen med flere af sine borgmesterkollegaer, siger Kirsten Moesgaard.

-Ud over demonstrationen, som vi håber borgerne har interesse i at deltage i, vil vi lave en underskriftsindsamling, som man kan høre mere om på debatmødet næste torsdag, siger Kirsten Moesgaard.
 
 
--0--

 

Nu gælder det igen vores sygehus!

 
Vi har brug for dig som medlem! Vores stemme bliver nemmere hørt, når vi er
mange.

Bliv medlem af sygehusets støtteforening eller giv en kontant gave: Konto:  9174-1805627227.

Henvendelse vedr. medlemskab til foreningens kasserer Gert Hosbond, mail: ghosbond@gmail.com, tlf. 27 15 23 29.

På bestyrelsens vegne
Formand Kirsten Moesgaard

--o--

 

 

Generalforsamling og offentligt møde

Støtteforeningen for Farsø Sygehus

 

 

Ny formand

Efter 8 år som formand har Chr. Bach Iversen nu valgt at blive menigt medlem i bestyrelsen, hvor formandsposten er overdraget til Kirsten Moesgaard.
 
--o--

Et aktivt år i støtteforeningen

Beretning for Støtteforeningen ved generalforsamling den 24. maj 2018.

Så gik endnu et år, og i bestyrelsen for Støtteforeningen ved Farsø Sygehus må vi sige, at det har været et positivt og godt år.

Året har budt på rigtig mange gode oplevelser for både sygehuset og vor forening. Lad mig nævne nogle stykker.

1) Den 6. operationsstue.
På sidste års generalforsamling kunne vi berette om indvielsen af den 6. operationsstue, som netop var etableret. Det vender jeg tilbage til.

2) Holter måleudstyr.
Og lige efter sommerferien2017, havde vi glæden af at kunne overrække 2 stk. Holter måleudstyr til hjerteafdelingen til brug ved overvågning af patienternes hjerterytme. Ved at vi donerede de to, lykkedes det at presse regionen til at ryste op med penge til den tredje. Så det blev til tre.

3) Tre nye specialer.
Der er i årets løb kommet tre nye specialer til Farsø Sygehus, nemlig et vedr. blodsygdomme og et vedr. lungesygdomme. Vi vil høre nærmere om disse to efter generalforsamlingen, hvor de to pågældende læger vil fortælle om deres arbejde. Desuden er der i forbindelse med den førnævnte 6. operationsstue blevet ansat en håndkirurg. Vi har fra Støtteforeningen været forbi alle tre speciallæger for at byde dem pænt velkommen. De er med til at styrke Farsø Sygehus´ profil.

4) Skadestuen.
Sidste år gav vi udtryk for bekymring ved udsigten til nedskæring af aktiviteterne på Skadestuen. I år kan vi glæde os over, at det netop er besluttet, at skadestuen friholdes for nedskæring i Regionens budget for 2018. Den er fortsat åben kl. 8.00 til 22.00

5) Diagnostisk Center styrket.
Og vedrørende det Diagnostiske Center i Farsø hilser vi med glæde, at dette er blevet yderligere styrket i forbindelse med overførsel af aktiviteter fra Aalborg til Farsø. Det betyder faktisk en fordobling af antallet af patienter.

6) Ultralydsskanner. Positivt er det også, at vi for ganske nylig havde mulighed for at donere 100.000 kr. til en ultralydsskanner. Denne donation udløste et tilsvarende beløb fra Regionen, så der nu til betydelig lettelse i arbejdet på Ortopædkirurgisk rådes over en sådan skanner. Det er af stor betydning for både patienter og medarbejdere.

7) Ny informationsfolder.
Vi har netop afsluttet arbejdet med udarbejdelse af en ny informationsfolder om Farsø Sygehus. Den er med til at tegne et billede af alt det positive, der foregår på sygehuset. Folderen er udarbejdet i samarbejde med sygehuset, og Rabøl Grafisk Produktiont har stået for det tekniske. Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at takke specielt Gert Hosbond, som har været tovholder i hele forløbet. Resultatet kan I selv bedømme i folderne, som ligger på bordet.

8) Den 12. april blev ”Dr. Hedevangs spåkugle” præsenteret ved et arrange-
ment på sygehuset. Under den lidt underlige overskrift ligger, at den ledende ortopædkirurgiske overlæge Poul Hedevang Christensen på Farsø Sygehus står i spidsen for et elektronisk kvalitetsregistreringssystem og udviklingsprojekt, som udgår fra Farsø sygehus, og som forventes at brede sig samtlige ortopædkirurgiske afdelinger i Danmark. Vi var med den 12. april og bød de fremmødte på lidt mundgodt.

9) Regionsrådsvalget.
Regionsrådsvalget i efteråret var positivt for Vesthimmerland på den måde, at der blev valgt ikke mindre end 4 regionsrådsmedlemmer i Vesthimmerlands kommune. De er naturligvis valgt til at tage vare på hele regionens sundhedsvæsen, men det kan kun være en fordel for Farsø Sygehus, at der er fire med lokalt kendskab og tilknytning.

10) Møde med sygehusledelsen.
Igen i år har vi haft møde med ledelsen for Aalborg Universitetshospital, som Farsø Sygehus en del af. Det var som sædvanligt en god og positiv oplevelse.


11. Tak.
Jeg vil gerne slutte med en stor tak for det gode arbejde, der hver dag udføres af ledelse og personale på Farsø Sygehus. Vort sygehus har – velfortjent – et særdeles godt ry både hos menigmand og i høj grad også i faglige kredse. Tak til alle, der hver dag udfører en dygtigt, kvalificeret og patientvenlig indsats. Det er højt værdsat.

Tak også til mine kolleger i bestyrelsen for vort gode samarbejde. Alle har ydet en fin indsats i året, der er gået, og samarbejdet er foregået i en absolut positiv atmosfære. Tak for det. Takken gælder også vore to suppleanter, som også har hjulpet godt med.

Og så vil jeg slutte med at takke for de år, jeg har haft fornøjelsen at varetage formandsposten. Det har været netop en fornøjelse. Ind imellem tidkrævende, men det gør ikke noget, når tingene takket være rigtig manges velvilje og positive indsats i så stor udstrækning er lykkedes. Det gælder også – og i særlig grad - de gange, hvor mørke skyer har truet. Det er der grund til at være taknemlig for i dag, hvor vi for mig at se nu sejler i smult farvand og endda med vinden i ryggen.

Derfor er jeg også helt tryg ved nu at overlade formandsposten til en anden. Jeg har for længst meddelt bestyrelsen, at når den lidt senere på aftenen skal konstituere sig, så er jeg ikke kandidat til formandsvalget.

Men jeg siger rigtig mange tak for den tid, der er gået.

Chr. Bach Iversen

 

--o--

 

Støtteforening har givet stort tilskud til ny scanner


Med håndkirurgi som nyt speciale i ortopædkirurgien på Farsø Sygehus, har afdelingen nu fået stort ønske om indkøb af ultralydsskanner til det håndkirurgiske område opfyldt.

I torsdags kunne Støtteforeningen for Farsø Sygehus overrække kr. 100.000 til ledende overlæge Poul Hedevang Christensen og Sanne Sabro, syge- og driftskoordinator for håndkirurgien. De 100.000 udgør en tredjedel at scannerens indkøbspris.

Formand Christian Bach Iversen og kasserer Gert Hosbond fra Støtteforeningen var mødt op for at overrække pengene.

Fra Christian Bach Iversen lød det: Vi er glade for at vi igen kan medvirke til at få et apparat som man gerne vil, og vi kiggede meget jeres ansøgning da den kom og vi fandt så ”lidt” penge til det. Vi vil altid gerne fra Støtteforeningens side medvirke til at tingene kan fungere så godt som overhovedet muligt her på Farsø Sygehus for at det kan bevare sit gode ry. Og når jeg siger det så er det fordi vores kasserer lige har fået en hilsen fra en patient som lige har været her. Ud over et kontingent og en pæn gave stod der: Må Farsø Sygehus bestå. Så det er vi jo glad for hver gang vi hører sådan noget positivt. Og vi er også meget glade for at kunne være med her i dag for at sige, at vi håber at I både som personale og patienterne kan få glæde af den nye scanner som står der. Tillykke med det.

Fra Poul Hedevang Christensen lød der en tak: Vi er utrolig glade for den støtte som giver os mulighed for at gøre sådan nogle indkøb. Til dem der ikke ved det, så er denne scanner den sidste nye model indenfor ultralydsscanner og der er to prober – en der er specielt beregnet til sener i fingre og en lidt større model der også kan bruges til skulderpatienter hvis der er brug for det. Så vi tror vi får rigtig stor glæde af den.

Efter overrækkelsen af den flotte gave fra Støtteforeningen kunne personalet på Ortopædkirurgisk afdeling lægge øre til et foredrag om ”Værdibaseret sundhed eller styring efter værdi for patienten” et nyt elektronisk kvalitetsregistreringssystem og udviklingsprojekt udgående fra Farsø Sygehus, som har vundet gehør over det ganske land og med stor sandsynlighed udrulles på samtlige ortopædkirurgiske afdelinger i Danmark. Bag projektet står netop Farsø Sygehus’ Poul Hedevang Christensen.
 
Tekst & foto: Farsø Avis
 


Støtteforeningen for Farsø Sygehus har bidraget med kr. 100.000 til denne nyudviklede ultralydsscanner til brug på det håndkirurgiske område. Fra venstre ses Gert Hosbond og Christian Bach Iversen fra Støtteforening som overrakte beløbet til ledende overlæge Poul Hedevang Christensen og Sanne Sabro, syge- og driftskoordinator for håndkirurgien.
 
Støtteforeningen tegner medlemmer.
 
Et stærkt, kompetent og attraktivt sygehus i Vesthimmerland er af stor værdi for Vesthimmerlands Kommune og dets beboere. Det giver nærhed og tryghed for borgere og virksomheder, og det skaber arbejdspladser.

Det går godt på Farsø Sygehus. Sidst på året 2016 fik den ortopædkirurgiske afdeling velfortjent den eftertragtede ”patienternes pris”, og den 19. juni i år blev endnu en operationsstue – den 6. – indviet, så man nu kan operere 600 patienter flere om året. Der tilknyttes yderligere 5 læger, og fremover kan der også foretages håndkirurgi i Farsø.

I maj blev det nyrenoverede køkken indviet. Fremover skal køkkenet bage til alle afdelinger under Aalborg Universitetshospital.

Også på det medicinske afsnit sker der positive ting. Det er netop besluttet, at det Diagnostiske Center bliver endnu stærkere og får tilført et betragteligt antal patienter fra Aalborg Sygehus. Og takket være en donation fra Anna Holms Fond bliver der igangsat et 1-årigt forskningsprojekt på Medicinsk Dagafsnit.
Støtteforeningens bestyrelse har løbende møder med ledelsen på Aalborg Universitetshospital, som Farsø er en del af. Her er der lejlighed til bl.a. at drøfte åbningstiden i skadestuen, i røntgen og i lægevagten.

Takket være en stærk opbakning fra borgere og virksomheder kan Støtteforeningen med vægt tale Farsø Sygehus´ sag og hvert år donere apparatur, som sygehuset ellers ikke ville kunne anskaffe. – Den seneste donation i 2017 er på 50.000 kr. til nyt avanceret mobilt måleudstyr til overvågning af hjerterytmen på de patienter, der kommer til hjertelægen på Farsø Sygehus.

Alt dette er kun muligt, når Støtteforeningen har mange medlemmer. Så derfor:
Meld jer ind i Støtteforeningen og vær med til at styrke Vesthimmerlands Sygehus.

På bestyrelsens vegne, Christian Bach Iversen.

 
Her forklarer hjertelæge Keld Sørensen, hvordan det donerede måleudstyr bæres af patienterne. Personerne er (fra venstre) Gert Hosbond, Chr. Bach Iversen, Anna Marie Dahm Jørgensen (alle fra foreningens bestyrelse) og hjertelæge Keld Sørensen.
 
--o--
 
 
 
Valg til Regionsrådet.
Uvidende kandidat på Venstres liste.
 
I Nordjyske den 5. sept. kunne man læse udtalelser fra en Venstre-kandidat til regionsrådsvalget. Vedkommende har åbenbart svært ved at finde sig til rette rent partimæssig, og han - Sebatian Korsbakke Jensen - har da også som ”tilløber” fået tildelt listens bundplacering (plads nr. 39).

Til mere rækker hans kendskab til det, han udtaler sig om, absolut heller ikke, og han er da heldigvis også blevet kraftigt modsagt af Venstres spidskandidat.
Sebastian Korsbakke Jensen udtaler frimodigt, at han ikke kan være medlem af et parti, som vil bevare den nuværende sygehusstruktur. Og derfor har han forladt de Radikale og har meldt sig ind i Venstre. Til det er at sige, at han er gået helt fejl i byen, for det vil Venstre også.

Han fremturer ved at udtale, at sygehusene i Brønderslev og Farsø står og forfalder. Det er nu ikke mit indtryk, at det er sådan fat i Brønderslev, og for Farsøs vedkommende kan jeg sige, at det forholder sig stik modsat. Her er nogle fine, velholdte, funktionelle og patientvenlige faciliteter, og sygehuset har aldrig behandlet så mange patienter som nu. Farsø Sygehus kan ganske enkelt ikke undværes i den nordjyske sygehusstruktur hverken nu eller i fremtiden.

Så derfor et godt råd fra en ”gammel” amtsrådspolitiker: Kære unge mand, sørg for, at du ved, hvad du udtaler dig om, hvis du igen skulle få lyst til at ytre dig.

Christian Bach Iversen, Kirkebakken 13, Vester Hornum.
Formand for Støtteforeningen ved Farsø Sygehus
 
 
 
Støtteforening hjælper med hjerterytmen
 
Forleden overrakte foreningen en gave til sygeguset. Se mere HER
 
--o--
 
Indvielse – 6. operationsstue

Nu står vi her så igen. Den 30. januar blev den 5. operationsstue indviet, og nu i dag er det så den 6.

Byggeudvalgsformand Thomas Hav sagde sidste gang, at man ikke kan forestille sig (citat), ”at vi gør i Farsø, som vi gør, hvis ikke det var meningen, at der skal være sygehus her mange år frem i tiden”.

Det fik mig den dag til at replicere, at det er lige før, man kan gå hen og få sympati for socialdemokratiet – og det er da ikke blevet mindre efter i dag.

Det går rigtig godt på Farsø Sygehus – takket være det særdeles gode personale og den udprægede korpsånd, som præger stedet.

Foruden den ortopædkirurgiske afdeling, som det drejer sig om i dag, er der et velfungerede medicinsk dagafsnit, hvor funktionerne til stadighed udvides – og hvor vi bl.a. igen har fået en højt kvalificeret hjertelæge. Det sukkede vi efter for to år siden.

Der kunne nævnes mange flere positive ting – også den meget værdsatte palliative afdeling med det udgående team. – Også her gælder det (og måske endda i særlig grad), at når man taler om kvalitet i sygehusvæsenet, så er netop NÆRHED en meget betydningsfuld kvalitetsfaktor – både for patienter og for pårørende.

For nu at tale om indvielser, så var der for nylig også indvielse af det ny-renoverede køkken, som nu skal bage til alle matrikler under Universitetshospitalet. - Og nævnes kan da også, at der for ikke ret længe siden var indvielse af de nye ortopædkirurgiske ambulatorie-faciliteter
Alt dette og mere endnu gør, at vi ser med fortrøstning på fremtiden.

Det skyldes som nævnt ikke mindst personalet, men det skyldes i høj grad også en positiv indstilling i ledelsen for Universitetshospitalet i Aalborg.
Hertil vil jeg gerne føje en rosende bemærkning til Regionsrådet. Det er en fornøjelse at se, at der også her er en forståelse for værdien af et decentralt sygehusvæsen – og en vilje til at fremme dette. Det vidner om nogle fornuftige politikere. Og den slags skal man værne om.

Jeg vil gerne slutte med en stor tak til alle, som er med til at sikre et velfungerende sygehus her i Vesthimmerland.

Til lykke til os alle sammen med den 6. operationsstue på Farsø Sygehus.

Chr. Bach Iversen
 
 
Fra venstre: Byggeudvalgsformand Thomas Hav, afsnitsledende sygeplejerske Inge Merethe Valsted, Støtteforeningens formand Chr. Bach Ivcrsen.
 
--0--
 
Bestyrelsen på plads
 
Støtteforeningen ved Farsø Sygehus afholdt en velbesøgt generalforsamling på Farsø Hotel.

I forbindelse med valg til bestyrelsen ønskede Inge Borum Nielsen, Aalestrup, ikke at modtage genvalg. I stedet blev valgt advokat Kirsten Moesgaard, Farsø.

Genvalgt blev: Rete Kyø, Hvalpsund, Lillian Frimor, Hornum, Lis Kristensen; Strandby og Christian Bach Iversen, V. Hornum.

Bestyrelsen består desuden af: Gert Hosbond, Farsø, Anna Marie Dahm Jørgensen, Farsø, Karin Simensen, Vilsted, Christian Rode, Aars, Lis Kristensen, Strandby og Jesper Holm Jespersen, Løgstør.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand: Christian Bach Iversen
Næstformand: Anna Marie Dahm Jørgensen
Kasserer: Gert Hosbond
Sekretær: Lillian Frimor

Efter generalforsamlingen gav repræsentanter fra Vesthimmerlands kommune en grundig orientering om planerne for et ”Sundhedens Hus” i Farsø.
 
--0--
 
Sundhedens Hus i Farsø.

Torsdag den 18. maj afholder Støtteforeningen ved Farsø Sygehus generalforsamling på Farsø Hotel.

Efter selve generalforsamlingen vil der (kl. 20) være offentligt møde, hvor der vil blive orienteret om det planlagte ”Sundhedens Hus” ved siden af sygehuset. Det er et projekt, som længe har været i støbeskeen.

Det, vi kan sige i øjeblikket, er, at Sundhedens Hus i Farsø nu er gået ind i en ny fase, hvor der skal udarbejdes et skitseprojekt til, hvordan det kan komme til at se ud. Der er stadig åbne ender, men en talsmand fra Vesthimmerlands Kommune (som er stærkt involveret) vil præsentere, hvordan arbejdet skrider fremad, og hvilke tanker der ligger bag at opføre et Sundhedens Hus tæt på Farsø Sygehus, hvor flere sundhedsaktører kan arbejde tæt sammen til gavn for borgerne.

Det er Støtteforeningens håb, at mange har lyst til at høre nærmere om dette nye sundheds- tiltag i Farsø. Ligesom vi ser frem til et godt fremmøde ved den forudgående generalforsamling, hvor der vil blive redegjort for Støtteforeningens arbejde i 2016-2017.

På Støtteforeningens vegne
Chr. Bach Iversen.
 
 
--0--
 
Generalforsamling 2017
 
 
 
 
Generalforsamling den 19. maj 2016
 
Beretning 2016
Jeg er glad for at skulle aflægge beretning for året 2015-2016 for
støtteforeningen ved Farsø Sygehus. Her i 25 års jubilæumsåret for Støtteforeningen er der mange positive ting at berette. Og vi håber, det fortsætter sådan, skønt der i øjeblikket igen varsles store besparelser på sygehusvæsenet i Region Nordjylland. Og vi ved, at der hele tiden kan ske ændringer, som er mindre heldige for sygehuset i Farsø. Det forsøger vi til enhver tid at være opmærksom på.
 
Donationer
Takket være en trofast medlemsskare og forskellige gaver har Støtteforeningen været i stand til at imødekomme tre ansøgninger om donationer til sygehuset. Til ortopædkirurgisk afdeling drejer det sig om 3 smertepumper til godt 50.000 kr. De kan være med til at sikre jævn og lokal smertelindring efter operation.
Til det Medicinske Dagafsnit har vi doneret et elektronisk registrerings-system, som er både tidsbesparende og med til at sikre et bedre overblik. Det kostede 30.000 kr.

Også til Medicinsk Afdeling har vi bevilget et moderne blodsukker-målings-system. Dette er endnu ikke leveret, men på trapperne.

Nyansættelser og aktiviteter
I årets løb er der glædeligvis blevet tilknyttet en reumatolog (Marianne Hindsholm) til sygehuset, og for ikke længe siden fik vi et længe næret ønske opfyldt, idet vi gang på gang siden Henning Hoby Andersens fratræden har påpeget, at der snarest burde ansættes en hjertelæge i Farsø. Det er nu lykkedes – endda med en særdeles kompetent kardiolog, Keld Sørensen. Hans ansættelse har givet anledning til megen positiv presse-omtale – både af ham og sygehuset. Vi har med glæde budt velkommen.

Men mere er på vej. Der er netop ansat en lungemediciner – også noget, vi har ønsket. Der arbejdes på at få medicinstuderende i praktikforløb samt på øget fokus på forskningsmulighederne sygehuset.

Der er nu sygeplejestuderende på sidste semester, og medicinstuderende har skrevet opgaver om bl.a. patientoplevelser.

Den 2. maj blev startet aftenoperationer, hvilket bidrager til, at flere patienter opereres i Nordjylland, hvilket er godt både for patienterne og for regionens økonomi. Men desværre er det endnu ikke lykkedes at få fat i en håndkirurg.
Samarbejdet med Aalborg Universitets Hospital.

Når alt dette har kunnet lade sig gøre, skyldes det også, at vi oplever en øverste sygehusledelse, der skønt den sidder i Aalborg, er Farsø og Støtteforeningen meget venlig stemt. Vor bestyrelse bliver to gange om året inviteret til dialogmøde med ledelsen, og vi oplever en betydelig lydhørhed. Sådan var det absolut ikke under den tidligere konstruktion i ”Sygehus Himmerland”. Det er vort indtryk, at både ledelsen og de politiske signaler, vi nu modtager, er garant for, at der også i rigtig mange år fremover vil være et velfungerende sygehus i Farsø. Det giver arbejdsglæde i Støtteforeningen.
Ros til personalet.

Når Farsø Sygehus står så stærkt, skyldes det i høj grad også det dygtige og venlige personale. Hele atmosfæren på sygehuset er præget af korpsånd og venlighed, og dertil kommer stor faglig kompetence. I Støtteforeningen modtager vi meget positive meldinger fra tilfredse patienter på sygehuset. Vi skynder os at sende dem videre, for det er rettelig personalet, der bør takkes og roses.

Bestyrelsens arbejde.
Bestyrelsen har i året, der er gået, været i gang med en medlemskampagne. Det er vi sådan set hele tiden. Og det er vigtigt, for hvis vi også fremover skal have indflydelse, så forudsætter det, at der er stor og talrig opbakning blandt borgerne.

Vi har deltaget i KOL-dagen på sygehuset og i Frivillig Marked i Dr. Ingrid hallerne. Vi forsøger i det hele taget at være synlige – f.eks. som i øjeblikket også på Lokalhistorisk Arkivs Farsø udstilling i Rådhuscentret.
Vi har haft to medlemmer med på en Work Shop om det kommende ”Sundhedens Hus” i Vesthimmerland. Vi forventer, at det helt naturligt kommer til at ligge ved Farsø Sygehus.

Alle i bestyrelsen arbejder positivt med. Så også derfor er det en fornøjelse at have med arbejdet i Støtteforeningen at gøre, og jeg siger en stor TAK til mine bestyrelseskolleger.

Chr. Bach Iversen
 
 
 
Mail fra en patient
 
Kære Christian.

Jeg var i fredags i Farsø for at få indopereret en ny hofteprotese.

For mig var det en utrolig dejlig oplevelse. Et helt ovenud professionelt sygehuspersonale, det var både portører, læger, sygeplejersker, terapeuter, rengøring osv.

Hvor er det dejligt at opleve hvor godt vores sygehus fungerer, alle var i hele forløbet parat til at yde det bedste for mig. Mine medpatienter havde den samme oplevelse.

Selvfølgelig ved du jo, at sygehuset fungerer godt, men det kan man ikke sige for tit.

Tak, Christian for din og støtteforeningens store indsats på dette område.

Med venlig hilsen.

Søren Byrjalsen
 

 

Elektronisk gave fra Støtteforeningen

Der er taget et nyt elektronisk registreringssystem i brug på Medicinsk dagafsnit afd. B på Farsø Sygehus.

Det er især ledende overlæge Gunnar Lauge Nielsen, som har speciale i mave- tarmsygdomme, som i sin konsultation med patienter med kronisk tarmbetændelse, får nytte af det nye system.

- Systemet, som er specialudviklet, har allerede været brugt på Gastromedicinsk afdeling på Aalborg Sygehus i nogle år, fortæller Gunnar Lauge Nielsen, der især vil anvende systemet overfor de patienter der lider af blødende tyktarmskatar og Chrons sygdom.

- Der er her tale om patienter med en kronisk sygdom, som i de fleste tilfælde opstår i en ung alder og som skal følges hele livet igennem, fortæller Gunnar Lauge.

Disse patienter er derfor med jævnlige mellem i konsultation på sygehuset og det er derfor vigtigt at have et system, hvor man kan følge patientens sygdomsforløb.

- Og i stedet for lange skrevne journaler, så kan man med det elektroniske registreringssystem hurtigt få et overblik over patientens tilstand, fortæller Gunnar Lauge.

15 spørgsmål hver gang

Det foregår på den måde, at disse patienter forud for konsultation med Gunnar Lauge, sætter sig til en computerterminal på sygehuset for at svare på 15 spørgsmål, som går igen fra konsultation til konsultation. Svarene ender i det elektroniske registreringssystem, som systematisk beregner og viser patientens sundhedstilstand over tid.

Skaber overblik

- For både patient og mig betyder det, at der spares tid, der skabes overblik, så den rigtige medicinering og/eller behandling kan sættes i værk, lyder det fra Gunnar Lauge. Desuden er der også mulighed for at dele data’erne med andre sygehusafdelinger, da dette registreringssystem endnu ikke er en del af den elektroniske patientjournal.

Ca. 300 patienter konsulterer jævnligt Gunnar Lauge Nielsen på Farsø sygehus, og de får nu nytte af det nye system.

Støtteforeningen for Farsø sygehus har bevilliget kr. 30.000 til indkøb af registreringssystemet.

 

På billedet ses formand for Støtteforeningen for Farsø Sygehus, Chr. Bach Iversen, som får demonstreret det nye elektroniske registreringsstem af ledende overlæge Gunnar Lauge Nielsen, som Medicinsk Dagsafsnit på Farsø Sygehus har fået bevilliget penge til indkøb af fra Støtteforeningen.

 

Farsø sygehus har igen fået egen hjertelæge

 

FARSØ: Det diagnostiske center på Farsø Sygehus er nu ved at være fuldt udbygget med specialer indenfor de mest almindelige sygdomme.

 Det er lige fra diabetes, KOL, gigt og arterie komplikationer(trombose)til indvortes undersøgelser af mave og tarm.

 Hjertelæge har manglet i 2 år

 Et væsentligt speciale har dog manglet gennem de seneste to år, nemlig hjertemedicin og kardiologi. Denne mangel skyldes at kardiolog og overlæge Henning Hoby Andersen for to år siden – efter 20 år på Farsø Sygehus, gik på pension og siden har man søgt efter en ny ”hjertelæge”.

 Højt kvalificeret og erfaren afløser er fundet

 Nu er hjertelægen fundet, og han påbegyndte sit nye job på Diagnostisk Center på Farsø Sygehus forrige mandag.

 Med kardiolog, hjertemediciner og overlæge Keld Sørensen, som kommer fra hjerteafdelingen på Skejby Sygehus, har man fået en mindst lige så erfaren og faglig dygtig læge som sin forgænger.

 Ud over at hjertepatienter og andre patienter med kardiologiske komplikationer nu kan nyde godt at behandlinger i Farsø, så er Støtteforeningen for Farsø Sygehus også særdeles tilfreds med ansættelsen af den nye hjertelæge.

 Formand for Farsø Sygehus Støtteforening, Chr. Bach Iversen siger:

 - Med ansættelsen af Keld Sørensen har mange fået et stort ønske opfyldt. Efter to år uden hjertelæge er vi glade for, at Støtteforeningens gentagne anmodninger om at få løst dette væsentlige problem nu synes at have båret frugt. Ikke nok med, at der er kommet en hjertelæge, men Keld Sørensen er en særdeles højt kvalificeret kardiolog med omfattende erfaring inden for sit felt.

 For at vise sin påskønnelse og for at byde velkommen mødte Chr. Bach Iversen og Anna Marie Dahm Jørgensen fra Støtteforeningen sidste tirsdag op hos Keld Sørensen i hans nye konsultation på Farsø Sygehus. Ud over at komme med en buket blomster, så blev den nye hjertelæge også gjort opmærksom på støtteforeningen og dens eksistens gennem 25 år.

 Ud fra samtalen blev det hurtigt klart, at Keld Sørensen kender vældigt godt til Farsø Sygehus, han var nemlig ansat på stedet fra 1978-1981. Det første år på kirurgisk afdeling og herefter på medicinsk afdeling under overlæge Henning K. Andersen. Og netop disse 2 år på Farsø Sygehus under Henning K. Andersen inspirerede Keld Sørensen til at specialisere sig indenfor kardiologi og særligt hjertemedicin.

 - Så det er jo ligesom at komme hjem igen – og jeg føler med ansættelsen her på Farsø Sygehus, at ringen nu er sluttet, siger Keld Sørensen. Jeg mødte for øvrigt også min kone her på sygehuset, som var laborant.

 Føler sig allerede hjemme

 Selvom man møder Keld Sørensen på kun 2. dagen i hans nye job, fornemmer man straks at han allerede føler sig hjemme.

 - Jeg har allerede hilst på en del af de medarbejdere, som også var her på sygehuset dengang. De er ganske vist i andre stillinger i dag, men jeg synes det er meget sjovt, og viser at Farsø Sygehus er en god arbejdsplads, som medarbejderne holder ved. Jeg er også stadig på julekort med nogle af lægerne fra dengang, og det viser at det er en hel særlig arbejdsplads.

 Efter Farsø Sygehus rykkede Keld Sørensen i 1981 videre til Kolding Sygehus. Det var et stort sygehus men ikke nær så godt som i Farsø, siger Keld Sørensen.

 I Kolding og senere på Århus kommunehospital og 4 år på et børnehospital i London blev specialet børn med kardiologiske defekter – altså medfødte hjertekomplikationer.

 Dette speciale har han bl.a. også arbejdet med på hjerteafdelingen på Skejby Sygehus, hvor han nu kommer fra til Farsø sygehus.

 For stort i Skejby

 - Jeg er kommet dertil, at jeg synes afdelingen på Skejby er blevet for stor. Her er 60 hjertelæger, heraf 25 overlæger. Jeg bød mig derfor til, og blev i den forbindelse opmærksom på Farsø.

Den nye hjertelæge, som arbejder fuldtids på Farsø sygehus, er nu ved at finde sig til rette med apparatur og gøre sig bekendt hos de privat-praktiserende læger i sygehusets optageområde, således at patienterne kan få hjælp hos den nye hjertelæge på Farsø sygehus.

-- 0 --

Gaver til sygehuset

 
Støtteforeningen har doneret gaver til Farsø Sygehus. Klik på billederne for at læse artiklerne:
 
 
 
 
 
 
 --o--
 
På valg til bestyrelsen var:
 
Kirsten Bernlow, Ertebølle.
Inge Dalum Nielsen, Aalestrup
Rete Kyø, Hvalpsund
Lillian Frimor, Hornum
Christian Bach Iversen, V. Hornum

De blev alle genvalgt undtagen Kirsten Bernlow, der ikke ønskede genvalg. I stedet blev valgt: Lis Kristensen, Grønnegade 9, Strandby.

Øvrige medlemmer er: Anna Marie Dahm Jørgensen, Farsø, Gert Hosbond, Farsø, Karin Simensen, Vilsted, Christian Rode, Aars, Jan Dyregaard, Vestrup, Jesper Holm Jespersen, Løgstør.

Suppleanter: Birthe Finnerup og Thorkild Jensen.
 
Konstituering.
Ved den efterfølgende konstituering i bestyrelsen blev flg. valgt:
Som formand: Christian Bach Iversen (genvalg).
Som næstformand: Anna Marie Dahm Jørgensen (genvalg)
Som kasserer: Gert Hosbond (genvalg)
Som sekretær: Lillian Frimor (genvalg)
 
Sygehusets fremtid:
På det efterfølgende offentlige møde i forbindelse med generalforsamlingen tegnede de to ledende overlæger i Farsø et billede af Farsø Sygehus i dag og fremtiden.
 
Gunnar Lauge Nielsen, medicinsk afdeling, omtalte de mange forskellige medicinske funktioner på sygehuset, herunder det ”Diagnostiske Center”, hvor patienter hurtigt kan få en udredning, som – hvis nødvendigt – kan bringe dem videre i behandlingssystemet, hvorved indlæggelse ofte kan undgås, da mange undersøgelser resulterer i, at der intet alvorligt er på færde. På afdelingen er ansat (heltids- eller deltids ansættelse) en række specialister, som hver på deres felt kan sikre en god og grundig undersøgelse.
 
Poul Hedevang Christensen, ortopædkirurgisk afdeling, omtalte denne stadigt voksende afdeling, som nu er i stand til at operere langt over 3000 patienter om året. Afdelingen er med til at hindre, at så mange patienter som tidligere tager til andre regioner for at blive behandlet. Derved sikres større nærhed i behandlingen, og samtidig er det en stor økonomisk fordel for Region Nordjylland.
Farsø Sygehus kan ikke alt, men det har fået en meget vigtig ”niche-funktion” i det nordjyske sygehusvæsen, som kan være med til at sikre, at der også efter 2020, når det nye super-sygehus i Aalborg står færdigt, fortsat vil være sygehusdrift i Farsø.
 
De to indlæg gav anledning til en række spørgsmål fra tilhørerne. Det var en meget vellykket aften.

--0--

Støtteforeningen ved Farsø Sygehus.


Beretning til generalforsamling den 19. maj 2015.

De seneste to års beretninger her ved generalforsamlingen har i høj grad været præget af forskellige forslag til ændring af sygehusstrukturen i Himmerland. Særlig var beretningen i 2013 præget af vor store bekymring for, hvad det hele kunne ende med vedrørende fremtiden for Farsø Sygehus.
Men i dag kan vi glæde os over, at det på ingen måde gik så galt, som nogen havde lagt op til. Vor forenings indsats op til den endelige afgørelse bl.a. med 15.763 underskrifter til fordel for Farsø Sygehus var medvirkende til, at fornuften fik lov at råde. Og den endelig afgørelse betød på en række punkter endda en betydelig styrkelse af sygehuset.
Vi mistede ganske vist et antal medicinske senge, men fik til gengæld et velfunge-rende medicinsk dagafsnit med tilknyttet diagnostisk center. Den palliative afdeling blev bevaret, og den ortopædkirurgiske afdeling blev yderligere styrket.
Den nye ledelsesstruktur.
Meget vigtigt var det også, at det i overensstemmelse med vort ønske blev besluttet, at konstruktionen med fælles ledelse for et ”Sygehus Himmerland” (Hobro og Farsø) blev bragt til ophør, og Farsø Sygehus blev i stedet lagt sammen med Aalborg Universitetshospital. Det har vi oplevet som særdeles positivt for vort sygehus. Bestyrelsen har to gange været indbudt til dialogmøde med Universitetshospitalets øverste ledelse og har her mødt megen velvilje og imødekommenhed. Der er allerede planlagt et møde igen til efteråret 2015.
Nu nogle konkrete facts:
Den 30. januar blev indviet en ny operationsstue i Farsø. Det betyder, at antallet af operationer går fra 2500 pr år til ca. 3400. Hertil kommer, at også en yderligere udvidelse af ortopædkirurgiske ambulatorier overvejes. I forbindelse med indvielsen af den nye operationsstue udtalte byggeudvalgets formand, regionsrådsmedlem Thomas Hav: ”Jeg kan ikke se fornuften i at gøre, som vi nu gør i Farsø, hvis ikke tanken var, at der skal være sygehusaktiviteter i mange år endnu”. En sådan udtalelse er jo sød musik i vore ører.
På det medicinske afsnit er der også sket en styrkelse – bl.a. ved , at der nu er ansat en diabetes-overlæge. Der er etableret ambulatorium til varetagelse af patienter med mistanke om blodprop i benet, hvilket betyder, at 700 indlæggelsesdage i Aalborg spares., og der arbejdes på at få ansat en lungemediciner, ligesom ledelsen arbejder på at udvide antallet af kikkertundersøgelser af mave og tarm. Fra støtteforeningens side har vi flere gange givet udtryk for ønsket om snarest igen at få ansat en hjerte-læge (kardiolog). Men en generel stor mangel på den type specialister stiller sig p.t. hindrende i vejen (ikke blot i Farsø). Men det er ikke opgivet.
Der kunne nævnes flere ting om de to hovedafdelinger på Farsø Sygehus, men generelt kan siges, at de begge profiterer af en meget kompetent daglig ledelse og ansvarsbevidst personale. Man hjælper hinanden på tværs af faggrænser og sektorer. Ordet ”korpsånd” har før været brugt, og det er stadig relevant.
Der er aldrig blevet behandlet flere patienter på Farsø Sygehus end nu.

 

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR
FARSØ SYGEHUS
§ 1
Foreningens navn er Støtteforeningen til bevarelse af Vesthimmerlands sygehus i Farsø.
 
§ 2
Foreningens formål er at arbejde for at fastholde og udvikle Vesthimmerlands sygehus i Farsø som et godt og effektivtlokalsygehus.
 
Til dette formål kan foreningen indsamle midler, der kan anvendes som støtte til indkøb af inventar, udstyr eller lignende til sygehuset.
 
Foreningen vil arbejde for en udvikling af sygehusvæsenet, som kan medvirke til at fremme de mindre samfundsmulighed for at fungere med et tilfredsstillende serviceniveau.
 
Foreningen er upolitisk og må ikke styres at partipolitiske interesser.
 
§ 3
Som medlem af foreningen kan optages enhver borger, forening, institution eller lignende, som indbetaler kontingent til foreningen.
 
§ 4
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
 
Der indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden, ved annoncering i et eller flere lokale dag- og/eller ugeblade samt på foreningens hjemmeside.
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 10% af foreningens medlemmer skriftlig indgiver anmodning herom til bestyrelsen, med angivelse af dagsorden. Indkaldelse sker efter samme regler som for ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
 
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens midler hensættes på foreningens konto.
 
Til at råde over denne konto kræver foruden underskrift af foreningens kasserer, tillige underskrift af to af bestyrelsens medlemmer.
 
Foreningens midler forvaltes af den valgte bestyrelse. Midlerne må kun anvendes i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf. 
 
§ 5
På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter være på dagsordenen :
  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab.
  4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af 11 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hhv.5 og 6 medlemmer af bestyrelsen er på valg efter tur.. 
    Bestyrelsesvalg gælder for 2 år.
  7.  Valg af revisor.
  8. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet, må være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, som har betalt kontingent for det foregående regnskabsår.
 
§ 6
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 11 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vælger selv af sin midte, formand, næstformand, sekretær og kasserer.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 7 af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 
Bestyrelsen indkaldes så ofte formanden finder der fornødent, men skal indkaldes, når mindst 6 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
 
§ 7
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes, hvor andet ikke er foreskrevet, ved almindelig simpelt flertal blandt de på afstemningstidspunktet tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer.
 
§ 8
Ændring af vedtægter kan ske på en generalforsamling, såfremt forslag herom er optaget på dagsordenen, og mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringen.
 
Til beslutning om opløsning af foreningen kræves, at punktet er optaget på dagsordenen for generalforsamlingen, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsningen, og at denne beslutning bliver bekræftet ved almindelig stemmeflertal på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest en måned efter beslutningen på den første generalforsamling.
 
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens nettoformue ”Foreningen til Kræftens Bekæmpelse” ”Hjerteforeningen” og ”Scleroseforeningen” til lige deling.
 
 
Vedtaget på generalforsamlingen den 15. maj 2012.
 
Signeret:
 
Kirsten Moesgaard                                                                         Chr. Bach Iversen
Dirigent                                                                                             Formand.
 
 

Fokus på skadestue og opgaveglidning.

 
I forbindelse med generalforsamlingen for Støtteforeningen ved Farsø Sygehus vil der være to spændende oplæg.
 
Det ene hedder ”Skadestuen på Farsø Sygehus – hvad kan vi der?” v/overlæge Poul Hedevang Christensen.
 
Det andet er ”Arbejdsopgavedeling fra læge til fysioterapeut” v/chefterapeut Christian Nørgaard.
 
Støtte foreningen ønsker hermed at sætte fokus på to væsentlige funktioner på Farsø Sygehus. Det er måske ikke de mest kendte, men er af stor vigtighed.
 
Ikke mindst er der behov for at få understreget, at der er en velfungerende skadestue på sygehuset i Farsø. Mange synes at være uvidende derom – også blandt de visiterende instanser. Det samme gælder i øvrigt for lægevagtsordningen på sygehuset.
 
Generalforsamlingen holdes den 15.maj 2012 kl. 19:00 på Hotel Farsø.
 
 

Høringssvar til Sygehusplan 2012

Støtteforeningen ved Vesthimmerlands sygehus i Farsø tillader sig herved at fremsende høringssvar til sygehusplanen for Region Nordjylland 2012. 

Vi konstaterer med tilfredshed, at det politiske niveau i Regionen fjernede et forslag i planen om at flytte de sidste medicinske senge i Farsø til Hobro. Et sådant skridt havde været et direkte dødsstød for sygehuset i Farsø, idet det ville have haft aldeles fatale konsekvenser for en lang række funktioner på sygehuset – også ud over det rent medicinske. Vi har meget svært ved at forstå, at nogen overhovedet kunne bringe et sådant forslag på banen. Godt, at det ikke blev til noget.

Sygehuset i Farsø har i de senere år været udsat for den ene funktionsbeskæring efter den anden, hvilket i høj grad giver anledning til bekymring. Senest har det været nedlæggelse af den akutte medicinske modtagelse i Farsø, hvilket er en stor ulempe for befolkningen i Vesthimmerland. Vi advarede kraftigt imod denne uhensigtsmæssige og dyre ordning, som betyder en mængde transportmed patienter frem og tilbage på tværs af Himmerland. – I praksis har det allerede vist sig at være endnu værre, end vi på nogen måde kunne forudse. Jævnfør læserbreve fra patienter, der påtaler en helt uacceptabel behandling med ventetid, unødig transporttid og mangelfuld omhu og omsorg på den akutte modtageafdeling. Vi får løbende mundtlige udsagn af samme slags.
 
Det er vort håb, at Regionen fremover vil følge en anden linje og tage hensyn til, at der bør være et rimeligt serviceniveau i alle dele af Regionen. Ved politisk at fjerne forslaget om at lukke de sidste medicinske senge i Farsø har man givet grundlag for en vis optimisme, men belært af de senere års erfaringer føler vi os nødsaget til nøje at følge, hvad det næste måtte kunne blive. Tiden må være inde til, at der i stedet tilføres Farsø Sygehus flere funktioner og yderligere kapacitet.
 
F.eks. kunne en opgradering på fornuftig vis finde sted på den gode palliative afdeling, som vi er meget glade for kom til Farsø. Her er en styrkelse både bemandingsmæssigt og m.h.t. antal senge påkrævet. En sådan styrkelse vil i øvrigt være helt i overensstemmelse med kravene i kræfthandlingsplan 3.
 
I forbindelse med ovenstående vil også en øgning af det lægelig beredskab på Farsø Sygehus i aften- og nattetimerne være særdeles oplagt, idet beredskabet allerede nu må betegnes som utilfredsstillende.
 
På vegne af Støtteforeningen ved Farsø Sygehus
 
Christian Bach Iversen
Formand
 
 

Ny medlemskampagne

I oktober indledes en ny kampagne for at skaffe flere medlemmer til støtteforeningen. Formålet er bl.a. at skabe størst mulig opbakning til Vesthimmerlands lokale sygehus i Farsø.

Kampagnen vil bl.a. blive ført i den lokale presse og via opsøgende arbejde.

Støt op om vores forening og om dit lokale sygehus!

--

Støtteforeningens formand, Chr. Bach Iversen har sendt dette åbne brev til regionsrådsformand Ulla Astman:

Discount – eller superkvalitet?

Til regionsrådsformand Ulla Astman.

Vi to har tidligere på året udvekslet synspunkter vedr. den fremtidige akutmodtagelse (AMA) af patienter på Sygehus Himmerland. Mit synspunkt var - helt på linje med regionens sundhedsbrugerråd – at der er tale om en discountløsning. Og mit spørgsmål var, om det er fair over for borgerne i Himmerland. Dit synspunkt var, at der var tale om superkvalitet. Mener du stadig det?

Jeg spurgte også dengang til bemandingen på den himmerlandske AMA, om der var kvalificerede læger til at tage sig af opgaven. Det mente du, der ville være på det niveau, som er foreskrevet for en AMA (dvs. uden specialister).

Nu er der gået godt et halvt år, og jeg vil gerne høre, hvordan det går.

Hvornår vil en fuldt bemandet AMA være klar til brug?

Hvordan går det med at rekruttere det nødvendige og for patienterne betryggende personale til AMA-en?

Sagt på en anden måde, hvilke personaletyper kræver en AMA – og hvor langt er man kommet med at sikre sig sådant personale.

Hvornår påregnes den specialist-dækkede FAM i Aalborg at stå klar til at ”overtage” de akutte indlæggelser fra Himmerland?

Når den står klar, skal himmerlandske patienter så stadig indlægges via en AMA?

Kunne du i øvrigt for en klarheds skyld beskrive, hvad den egentlige kvalitetsmæssige forskel er på en AMA og en FAM. Der hersker – ikke så underligt - hos mange forvirring om, hvad de pågældende bogstaver i realiteten dækker over.

I tidligere tilkendegivelser er det blevet garanteret, at kendte kronikere fortsat skal indlægges direkte på den afdeling, hvor de er kendte – altså uden en tidrøvende, dyr og måske helbredstruende ”omvej” via AMA.

Vi vil gerne have en forsikring om, at det stadig er hensigten.

For nylig (den 19. aug.) giver du her i Nordjyske under overskriften ”Længere til behandling” udtryk for stor betænkelighed ved, at 5 regioner muligvis bliver til 3, og at det nordjyske sygehusvæsen skal styres fra Aarhus, for det vil betyde ”længere til behandling” for nordjyderne. Det var jeg glad for at læse. Dels fordi jeg er enig med dig, men særligt fordi du dermed viser forståelse for vigtigheden af nærhed i sygdomsbehandlingen. Det er netop det, vi fortsat ønsker også i Vesthimmerland med hensyn til muligheden for behandling af medicinske patienter på Farsø Sygehus, hvor der desværre varsles kraftig beskæring af sengepladser.

Jeg håber, vi er enige om, at det selv med øget dagbehandling er vigtigt med et betydeligt antal medicinske senge i Farsø. Og på samme måde med en fast lægelig døgndækning – både af hensyn til de medicinske patienter, men også for de ortopædkirurgiske patienter, der i nogle tilfælde får brug for akut medicinsk behandling, og endelig af hensyn til patienterne på den nye palliative afdeling.

I disse valgtider lyder der et slogan, der hedder ”fair løsning”. Det er såmænd bare det, vi stadig i al stilfærdighed ønsker også må gælde for Vesthimmerlands borgere og for Farsø Sygehus.

Venlig hilsen

Christian Bach Iversen.

Form. for støtteforeningen ved Farsø Sygehus

---

Til Ulla Astman

 

Stop forringelser...

 

Tak for dit svar af 29. august på mit indlæg den 26.

Jeg har et par kommentarer, idet jeg ikke føler, at jeg har fået fyldestgørende svar på et par af mine spørgsmål.

Jeg spurgte, hvilke personaletyper der kræves på en AMA – og hvor langt man er kommet med at ansætte sådant personale. Du svarer, at bemandingen består af læger og sygeplejersker. Det var jeg ganske udmærket klar over, men tænkte naturligvis på, hvilken type læger, der er tale om, og hvor langt disse er i deres uddannelse. Hvilke og hvor mange er de ”enkelte” pladser, som mangler at blive besat?

 

Dit svar vedr. de kendte kronikere, der var forudsat indlagt direkte på den afdeling, hvor de er kendte, bekymrer mig. Nu skriver du, at det ikke gælder i alle tilfælde, og at det kun kan lade sig gøre i dagtimerne. Det giver os bange anelser i retning af, at I vil fjerne den medicinske lægevagt på Farsø Sygehus om natten og i week-ends.

Jeg vil gerne bede dig helt klart dementere, at noget sådant skulle være tilfældet.

 

Din bemærkning om, at vi syntes godt om en AMA, indtil den blev placeret i Hobro, forekommer mig upassende. På det tidspunkt vidste vel ingen, at der blev tale om en ”discountudgave”, men det har vi nu sundhedsbrugerrådets ord for. Desuden vil jeg fastholde, at når det skulle være, så ville der have været betydelig mere mening i en placering i Farsø (hvor også lokaliteterne stod klar), når det betænkes, hvor langt vanskeligere det er for akutte patienter herfra hurtigt at komme til andre (større) sygehuse, da der ikke fra Vesthimmerland er en meget kort motorvejsforbindelse til både Aalborg og Randers. Det sagde vi dengang, og det mener vi stadig. Der blev imidlertid flertal for Hobro, og det må vi i et demokratisk samfund bøje os for – men sagligt bliver det aldrig!

Nu appellerer vi til, at det omgående må stoppe med yderligere forringelser for de medicinske patienter på Farsø Sygehus.

 

Christian Bach Iversen

Form. for støtteforeningen ved Farsø Sygehus.

Kirkebakken 13, V. Hornum

9640 Farsø

 

____

En god dag for Farsø Sygehus

Formanden for sygehuset støtteforening, Chr. Bak Iversen, var blandt talerne ved indvielsen af det palliative afsnit på Farsø Sygehus. Nedenfor bringes talen fra indvielsen:

Fotos er venligst stillet til rådighed af Farsø Avis

  

Tak for indbydelsen til at være med i dag, og tak til regionsrådsformand Ulla Astman for indvielsen og for din positive tale. Vi to så jo tidligere mere til hinanden, mens vi det sidste par år mere er blevet ”pennevenner”, hvis det da hedder sådan, når man ikke altid er enig om det, vi skriver til hinanden. Men netop i dag er vi faktisk ret så gode venner, for i dag kan vi i fællesskab glæde os over den samme ting, nemlig den nye palliationsafdeling i Farsø..

Kært barn har mange navne. Det gælder også for det, vi er samlet om i dag.

I indbydelsen hed det ”Palliationsafsnit”

Nogen kalder det ”palliationsstuer”.

Andre siger ”stillestuer”

Og nogen bruger ordet ”hospicestuer”.

Så kært barn har mange navne. Og kært er det, idet det er noget, der med stor glæde bydes velkommen her på Farsø Sygehus og i Vesthimmerland.

Vi må så se, hvilket af de mange navne, der vil bide sig fast..

I sygehusets Støtteforening er vi meget glade for, at den nye afdeling er placeret her.

Det er vi, fordi det jo helt tydeligt er et initiativ, som der er brug for. Det viser belægningen jo allerede, og det er vi, fordi Regionsrådet dermed har vist, at man stadig er villig til at støtte ny tiltag her på stedet.

Og det er jo ikke det eneste, der sker i øjeblikket, som er med til at fastholde og videreudvikle vort lokale sygehus.

Det vil vi gerne give udtryk for glæde over. Og det mener vi oprigtigt. På samme måde som vi også mener det alvorligt, når vi ind imellem siger fra, når der er optræk til forringelser her i Farsø. Men den side af sagen vil vi i dag ”stort set” lade ligge.

Dog vil vi gerne helt aktuelt kraftigt advare mod at lukke medicinske senge i Farsø. Der er hårdt brug for dem, og ikke en eneste af dem kan undværes. Og det værste er, at der ikke findes kvalificerede alternativer for kronikere og ældre patienter, som der bliver flere og flere af. Det bekymrer os. Så lad være med at lukke senge her i Farsø.

Men for nu at vende tilbage til det positive, som altså heldigvis også findes.

Her på den nye palliative afdeling er der fine stuer og gode faciliteter, og afdelingen har jo allerede modtaget nogle donationer – bl.a. 7 fladskærme. Den ene af dem sidder i det, jeg kalder ”børnenes hule”, og jeg ved, at det kunne være godt, om der hertil var knyttet en såkaldt ”play station”. Jeg er derfor glad for på Støtteforeningens vegne at overrække en sådan til glæde for de børn, der er med på besøg på afdelingen, og for hvem et besøg godt kan blive lidt langtrukken.

Og dermed siger Støtteforeningen til lykke og ønsker alt godt for den nye afdeling, for patienter og for det gode personale.

Til lykke!

 

--

Discountløsning til Himmerland

Debatindlæg fra Chr. Bak Iversen, formand for Støtteforeningen for Vesthimerlands Sygehus i Farsø:

Undertegnede har tidligere kommenteret planlægningen af det akutte beredskab i Regionen – specielt vedr. etablering af de akutte modtagelser på Regionens sygehuse, de såkaldte FAM-er (Fælles Akut Modtagelse) og AMA (Almindelig Modtageafdeling .

Det ligger klart, at der er væsentlige kvalitetsforskelle på, om det er en FAM eller en AMA, idet der er specialistdækning på en FAM, hvilket ikke er tilfældet på en AMA. Der er nu planlagt FAM-dækning i hele Regionen, bortset fra i Himmerland, hvor der er planlagt en AMA. Og det er vel endnu et spørgsmål, om en AMA i Himmerland overhovedet kan bemandes med ”almindeligt” færdiguddannet, fast personale?

I det høringssvar, som det regionsdækkende Sundhedsbrugerråd afgav i forbindelse med budget 2011 står der: ”SBR anbefaler, at der etableres FAMer i Vendsyssel, Thy-Mors og Aalborg, som man ser som et stort fremskridt i den akutte behandling. Dog bør DISCOUNTLØSNINGEN med GMA (nu AMA) i Himmerland efter SBR´s mening hutigst muligt ændres således, at beboerne i Himmerland kan få den optimale behandling i Aalborg”. Citat slut.

Hermed er det klart sagt, at befolkningen i Himmerland (både i Øst- og Vesthimmerland) med den nye ordning er stillet væsentligt dårligere end befolkningen i resten af Regionen. Man får en DISCOUNTLØSNING. Alle anbefalinger går på, at det bør sikres, at akutte patienter så hurtigt som muligt får den helt rigtige behandling. Derved kan spares ikke blot lange sygelejer, man også liv. Derfor er det vigtigt, at det er kompetent personale (specialister), der modtager patienterne. Det, som der lægges op til nu, synes at være langt fra dette mål og i realiteten dårligere end de tilbud, som for nuværende allerede er til rådighed for befolkningen i Himmerland.

Hertil kommer, at en AMA i Himmerland betyder, at akutte patienter skal fragtes frem og tilbage mellem Farsø og Hobro med al den usikkerhed og al den kørsel, det medfører, og det indebærer altså samtidig, at man ikke bliver modtaget af det samme kvalificerede personale som i resten af Regionen.

Jeg vil gerne stille to spørgsmål til Regionsrådsformand Ulla Astmann: 1) Synes du, det er en fair behandling af beboerne i Himmerland? 2) Hvad vil man gøre, hvis det viser sig, at en AMA ikke engang kan bemandes med færdiguddannede læger?

 

Christian Bach Iversen

V. Hornum

Form. for Støtteforeningen ved Farsø Sygehus.

 

--

 Ny hæder til Farsø Sygehus

I Nordjyske Stiftstidende den 10. dec. kan man læse, at Farsø Sygehus igen har gjort sig positivt bemærket.

Tidsskriftet ”Dagens Medicin” har uddelt priser, og på Medicinsk Afdeling i Farsø har man for sin indsats på det lungemedicinske område fået prisen som ”LANDETS BEDSTE”.

Den ledende overlæge, Gunnar Lauge Nielsen, glæder sig naturligvis over et så fint prædikat og peger på to hovedårsager: Let tilgængelige speciallæger og den gode stemning på afdelingen.

Hermed er det nok engang understreget, at Farsø Sygehus både m.h.t. selve den lægelige behandling og m.h.t. den kvalificerede og venlige pleje er et sygehus, der markerer sig særdeles fint sammenholdt med landets øvrige sygehuse. Det vidste mange vist godt i forvejen, men nu er det altså understreget nok engang.

Det giver hver gang nyt mod til at fortsætte kampen for at få alle til at forstå, at Farsø Sygehus er et sygehus, der fortjener at blive yderligere styrket og videreudviklet.

Fra Støtteforeningen iler vi med at sige HJERTELIG TIL LYKKE.

 

Christian Bach Iversen

Kirkebakken 13,

V. Hornum.

 

Støtteforeningen for Vesthimmerlands Sygehus i Farsø