Gaver til sygehuset

 • Tilskud på 100.000 til
  indkøb af scanner.
 • 3. stk. smertepumper 51.300 kr
 • Tlskud på 50.000 kr. til
  hjerteovervågningsudstyr.
 • Database (opkobling) 30.000 kr.
 • Tilskud til foredrag med Peter Mygind for pesonalet.
 • 8 stk. TV til Ortop. afd.
 • Playstation til palliativt afd.
 • videolaryngoskop 41.000
 • Diverse apparatur 72.000
 •  Blodtryksapparat 5.740
 • Arthoscopiudstyr 90.000
 •  CD'er 1.000
 • Skulptur/folkegave 50.000
 • Tecnogym udstyr 25.000
 • Fødeseng og ultralydsmonitor 97.000
 •  Ur-anlæg 47.312
 • Gave ved 100 års jubilæum 100.000
 •  Infostander 46.700
 • Videoskop 150.000
 •  2 eldrevne gangborde 23.000
 • Fleksibelt cytoskop, uroflovme 200.000
 •  Ortopulser 12.000
 • Beklædning til sangkor 3.000
 •  TV/DVD afspiller 5.000
 • Scanner/Lars Linnet 80.000
 •  PC-undervisningsudstyr 35.000
 • Antenneanlæg 50.000
 • Blærescanner 80.000
 • Stianlæg/genoptræning 80.000
 •  Seerns trækapparat 9.740
 • Varmdriksautomat 61.000
 • Steens skulderoperationsapp. 11.000
 • T-shirts til sangkor 3.536
 •  Undervisningsmateriale 1.000
 • Oval punch/T-shirts 24.651
 •  Sengeforhæng 42.500
 • Anerkendelse til personalet på sygehusetfor flot patienttilfredshedsundersøgelse 12.400 kr
 • Hjerte-undervisningsudstyr 36.800 kr
 • Udstyr til måling af blodsukker 9.929 kr
 • Database (opkobling) Med. afsnit  30.000 kr.
 • Gave i forb. med patientpris 2016  11.115 kr
 • 2 Infoscannere  60.000 kr.
 • Benpresser til fysioterapi  37.521 kr.
 • Bade/bækkenstol til palliativ afd.  46.645 kr.

   

Støtteforeningen for Farsø Sygehus har bidraget med kr. 100.000 til denne nyudviklede ultralydsscanner til brug på det håndkirurgiske område. Fra venstre ses Gert Hosbond og Christian Bach Iversen fra Støtteforening som overrakte beløbet til ledende overlæge Poul Hedevang Christensen og Sanne Sabro, syge- og driftskoordinator for håndkirurgien..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støtteforeningen for Vesthimmerlands Sygehus i Farsø