Formål

Vi har brug for din opbakning
- bliv medlem!
Foreningen arbejder for at fastholde og videreudvikle
Farsø sygehus som et godt lokalt Sygehus.
Til dette formål kan foreningen indsamle midler,
der kan anvendes som støtte til indkøb til sygehuset
af inventar, udstyr el.lign., som ellers ikke vil
kunne bevilges.
Foreningen vil fortsat arbejde for, at Farsø Sygehus
også i fremtiden kan yde tryghed og nærhed
til borgere og virksomheder i Vesthimmerland.

Vi har brug for din opbakning- bliv medlem!

Foreningen arbejder for at fastholde og videreudvikle Farsø Sygehus som et godt lokalt sygehus.Til dette formål kan foreningen indsamle midler,der kan anvendes som støtte til indkøb til sygehusetaf inventar, udstyr el.lign., som ellers ikke vilkunne bevilges.

Foreningen vil fortsat arbejde for, at Farsø Sygehus også i fremtiden kan yde tryghed og nærhedtil borgere og virksomheder i Vesthimmerland.

  

Foreningen er upolitisk og må ikke styres af partipolitiske interesser.

Foreningen har siden 1990 givet gaver til Farsø Sygehus for mere end 1 million kr. 

 

Farsø Sygehus:

  • er værd at bygge videre på
  • er et af Danmarks bedste og mest effektive sygehuse
  • har Danmarks mest tilfredse patienter
  • har rummelige og moderne bygninger
  • har en god geografisk placering
  • er dynamisk og fremtidsrettet
  • forener kvalitet og nærhed
  • er krumtappen i samspillet mellem de praktiserende læger og hjemmeplejen
  • er garant for tryghed
  • er et stort plus for egnens udvikling

 

 

 

 

 

Støtteforeningen for Vesthimmerlands Sygehus i Farsø