Bestyrelse

Moesgaard, Kirsten (KM)
Formand
Tlf.: 9863  3439
Iversen, Christian Bach (CI)
Tlf.: 9866  3094
Jørgensen, Anna Marie (AJ)
Næstformand
Tlf.: 9863  1827
Hosbond, Gert (GH)
Kasserer
Tlf.: 9863  1991
Frimor, Lillian (LF)
Sekretær
Tlf.: 9866  1103
Kyø, Rete (RK)
Tlf.: 9863 1849
Simensen, Karin (KS)
Finnerup, Birthe (BF)
Tlf.: 9863 1913
Jespersen, Jesper Holm (JJ)
Tlf.: 9867 1349
Rode, Christian (CR)
Jensen, Mona (MJ)
1. suppleant
Byg, Berit (BB)
2. suppleant
Lyngby, Per (PL)
web-master
Tlf.: 2233 9640
Støtteforeningen for Vesthimmerlands Sygehus i Farsø